Vietnamese Coin
Ham Nguyen Thieu Bao

Vladimir Belyaev
October 07, 1998
Obverse: Vietnamese Ham Nguyen Thieu Bao

Xian Yuan Shao Bao

Reverse: plain

Diameter: 21.2 mm
Weight: 1.6 g


Chinese Coinage Web Site