A Chili (Hobei) 10-Tael Silver

Stephen Tai
Apr.17, 1998
Inscriptions: Si Ju Ser [Purity of 100%] Jiang Yuan Ji [Silversmith Yuan Ji] Yuan
Dimensions: 71 (L) x 44 (W) x 48 (H) mm
Weight: 368 g (10 taels)

A Silver Sycee Review